Produktionsfirma Shin Sekai / Mousozoku

Shin Sekai / Mousozoku

Informationen zur Produktionsfirma

Làm thế nào mà một cô gái bị ném vào một khung cảnh bất thường lại trở nên dâm ô? Chúng tôi là nhà sản xuất Hamedrama sự kết hợp giữa kịch và tài liệu theo quy trình.

Filme des Unternehmens Shin Sekai / Mousozoku